Logo

Naar hoofdpagina

Wijst u de juiste richting
TOEGANKELIJK
BETROKKEN
DESKUNDIG

Vergoeding

Knopen Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. Uw polis biedt u daarover meer inzicht. Wel gaat ergotherapie, net zoals heel veel andere dingen, van het eigen risico af. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar uw zorgverzekeraar.

U heeft geen verwijzing meer nodig om ergotherapeutische hulp te krijgen. U kunt een ergotherapeut dus zelf benaderen. Een briefje van de huisarts met medische informatie is natuurlijk wel handig. (Voor coronaherstelzorg is een verwijsbrief wel verplicht).

Indien een behandeling niet telefonisch wordt afgezegd, minimaal 24 uur voorafgaand aan de behandeling, wordt de gereserveerde tijd voor de behandeling aan u doorberekend. Dit wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.