Logo Naar voorpagina

Wijst u de juiste richting


Heeft u een klacht?

De praktijk is aan gesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij behandelen eventuele klachten over de zorg door de praktijk.

Uiteraard ben ik zelf het eerste aanspreekpunt. Als u een klacht heeft, laat dat dan hier weten.