Logo Naar voorpagina

Wijst u de juiste richting


Ergotherapie Oostflakkee

Ergotherapie Oostflakkee is in 2017 opgericht door Ellen.
De naam is tot stand gekomen omdat het werkgebied in de eerste instantie echt "Oostflakkee" was. Al snel groeide dit werkgebied, maar de naam is gebleven.

Inmiddels is Ellen werkzaam in Ooltgensplaat, Achthuizen, Den Bommel, Stad aan t Haringvliet, Oude Tonge, Nieuwe Tonge, Middelharnis en Sommelsdijk. Sinds kort ook in Zuid Beijerland en omgeving.

Ergotherapie Oostflakkee werkt samen met de verschillende huisartsen, meerdere fysiotherapie praktijken en natuurlijk de verschillende thuiszorg organisaties.

Bestek

Wat houdt de behandeling in?

Ellen adviseert en begeleidt bij barrieres in dagelijkse activiteiten. Ze denkt mee over de keuze en verdeling van activiteiten in de dag en geeft voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen. Ze levert erg zinvolle hulp en helpt mensen langer en gezonder thuis te blijven wonen met behoud van zelfstandigheid en waardigheid.

Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op de wensen van de client. De ergotherapeut gaat dus na wat de client belangrijk vindt en inventariseert de bestaande problematiek. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut, de wijkverpleging of andere betrokkenen zoals mantelzorgers.

Als alles duidelijk is maakt Ellen een concrete beschrijving van de situatie en de vraag van de client. Hierbij worden doelen voor de toekomst opgesteld en nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon- en werkomgeving nodig.

Ergotherapie Nederland

De praktijk is lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Een organisatie die zorg draagt voor de kwaliteit van ergotherapeuten en de zorg die ze leveren.

EN

Kwaliteitsregister

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici dat zorg draagt voor accreditering en garantie op kwaliteit.

EN