Logo

Naar hoofdpagina

Wijst u de juiste richting
TOEGANKELIJK
BETROKKEN
DESKUNDIG
hulp

Wat is ergotherapie

Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk of ten gevolge van dementie. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo helpen ergotherapeuten mensen van jong tot oud. Van reumatische klachten tot dementie. Van chronische pijn en/of vermoeidheid tot een nieuwe heup of knie. Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of op het werk. Ergotherapeuten adviseren en begeleiden bij barrieres in dagelijkse activiteiten. Ze denkt mee over de keuze en verdeling van activiteiten in de dag en geeft voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen.