Wijst u de juiste richting
 
TOEGANKELIJK
BETROKKEN
DESKUNDIG

Telefoon:
06 - 20 892 892

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u mij bellen van maandag tot en met zaterdag. Een bericht sturen kan natuurlijk ook.

Ergotherapie na corona


Ergotherapie kan iets voor u betekenen rondom onder andere:

  • aanhoudende vermoeidheids-klachten

  • cognitieve problemen (zoals geheugenklachten, problemen met concentratie, last van overprikkeling)

  • mobiliteits-problemen na ziekenhuisopname

  • werkhervatting


Vragen? Neem gerust contact op!

Missie en Visie

krukken
Toegankelijk, betrokken en deskundig zijn de kernwoorden van Ergotherapie Oostflakkee. Middels deze drijfveren streeft Ellen naar het behalen van de gezamenlijke doelen en dus een tevreden client. Het vergroten van de zelfstandigheid van de client speelt hierbij een belangrijke rol. Om de doelen te behalen en de zelfstandigheid te vergroten, behandelt, begeleidt en adviseert de ergotherapeut op systematische wijze en wordt gebruik gemaakt van de best bewezen behandeling voor de betreffende situatie (deskundig). Daarnaast streeft Ergotherapie Oostflakkee naar zorg op maat. Om dit te kunnen realiseren is eigen inbreng van de client een vereiste. Op deze manier kan de ergotherapeut de behandeling afstemmen op de wensen van de client en kan persoonlijke aandacht geboden worden (betrokken). Ellen probeert haar werk zo laagdrempelig mogelijk uit te voeren en stelt zich flexibel op (toegankelijk).

Wanneer u beperkingen ervaart in het dagelijkse handelen kunt u terecht bij Ergotherapie Oostflakkee. Om deze beperkingen zo goed mogelijk in kaart te brengen kan de ergotherapeut de voorkeur geven aan gesprekken en observaties in de thuissituatie (of locatie waar de beperkingen een rol spelen). Gedurende het gehele traject streeft de ergotherapeut naar een positieve insteek: niet blijven denken in beperkingen, maar samen zoeken naar oplossingen. De ergotherapeut gaat hierbij uit van uw sterke kanten en mogelijkheden, zodat u de regie over het eigen leven behoudt/terugkrijgt.

Ook werkt Ergotherapie Oostflakkee vaak samen met eventueel andere betrokken professionals, op deze manier kunnen de behandelingen op elkaar worden afgestemd. Voor deze samenwerking zal altijd vooraf uw goedkeuring gevraagd worden. Het motto is hierbij: samen weet je meer dan alleen. Een multidisciplinaire aanpak komt het resultaat van de behandeling ten goede.
ellen

Gecontracteerde ergotherapie 2023

Let op‼ï

Vanaf 2023 hebben wij geen contract meer met Caresq ❌
Zij stellen onwerkbare eisen en voor ons een dusdanig laag tarief waardoor wij niet de kwaliteit kunnen leveren die we wel willen bieden.

Mocht u bij Caresq verzekerd zijn, kunt u alsnog ...Langer Thuis

Uitdaging
In 2050 is een kwart van de inwoners van Goeree-Overflakkee 65 jaar of ouder. In combinatie met een sterke groei van mensen met meerdere chronische aandoeningen leidt dit tot een toenemende zorgvraag. Tegelijkertijd ondervinden we een toenemende druk op het welzijns-, woon- en zorga...