Logo

Naar hoofdpagina

Wijst u de juiste richting
TOEGANKELIJK
BETROKKEN
DESKUNDIG
Oncologie

Oncologie

Wanneer u te maken krijgt met kanker kan dit problemen geven zoals pijn, vermoeidheid, conditieverlies, bewegingsbeperkingen en cognitieve beperkingen. Deze hebben een grote impact op het dagelijks leven. Het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten zoals zorgen voor uw gezin, werk, huishouden en hobby's kunnen hierdoor moeilijk worden. In alle fases van deze ziekte kan ergotherapie helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren, zowel voor u als voor uw naasten. Dus zowel in de curatieve fase, tijdens de herstelperiode, in de terminale fase of in het palliatieve stadium kan ergotherapie u van dienst zijn.

Enkele voorbeelden zijn:
- Coachen in energieverdeling bij beperkte belastbaarheid; het met minder energie leren uitvoeren van een activiteit; en het op gestructureerde wijze leren opbouwen van de belastbaarheid over de dag.
- Adviseren bij praktische problemen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, gebruikmakend van o.a. ergonomie & aanpassingen / hulpmiddelen.
- Begeleiden bij de aanvraag van (omgevings)aanpassingen & voorzieningen.
- Hulp bij werkhervatting.

Maar ook:
- Bieden van comfort (lighouding / zithouding)
- Voorkomen van complicaties (decubituspreventie)
- Advies en ondersteunen (mantel)zorg op het gebied van fysieke belasting in bijvoorbeeld verzorging & transfers

Ergotherapie Oostflakkee is aangesloten bij oncologie netwerk Goeree Overflakkee. Dit is een multidisciplinair netwerk waarin nauw wordt samengewerkt. Korte lijntjes tussen verschillende behandelaren zijn belangrijk en komen de behandeling ten goede.