Logo

Naar hoofdpagina

Wijst u de juiste richting
TOEGANKELIJK
BETROKKEN
DESKUNDIG
hulp

Langer thuis

Wilt u zelfstandig en veilig thuis blijven wonen als u ouder wordt? Met praktische hulp, plezier in uw dag en een veilig huis houdt u het thuis langer vol. Een ergotherapeut denkt hierin mee. Het adviseren van woningaanpassingen is dan ook een groot onderdeel van ons werk. Soms is verhuizen beter, maar vaak willen mensen toch zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. De plek waar men vaak al jaren lang woont en waar vele herinneringen zijn. Wel is het belangrijk dat de omgeving zo veilig mogelijk is, denk hierbij bijvoorbeeld aan valpreventie. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Zo kan het bijvoorbeeld helpen om de drempels te verwijderen of om een beugel te plaatsen in de douche.

Valpreventie
Met het ouder worden neemt ons uithoudingsvermogen af, vermindert onze spiermassa en reageren we wat trager. Hierdoor neemt de kans op vallen toe. De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulpbehandelingen en de hoge directe medische kosten. Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. In Nederland maakt iedere vijf minuten een 65-plusser een val waardoor hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet.

Omdat een val dus grote gevolgen heeft en voorkomen altijd beter is dan genezen, besteedt Ergotherapie Oostflakkee veel aandacht aan valpreventie. Dit kan individueel, tijdens de behandeling. Denk dan aan adviezen om uw (woon)omgeving veiliger te maken, maar ook het inzicht creëren in welke factoren nog meer met vallen te maken (o.a. medicatie en visus).

Daarnaast biedt Ergotherapie Oostflakkee de cursus "zicht op evenwicht" aan (in groepsverband, maar ook individueel mogelijk). U leert in de cursus:
- Minder bezorgd te worden om te vallen
- Uw kans op vallen te verminderen
- Meer te gaan bewegen
- Optimaal gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden
- Uw dagelijkse bezigheden stapsgewijs weer op te pakken
- Praktische tips om risico's op vallen te verminderen

Uitdaging
In 2050 is een kwart van de inwoners van Goeree-Overflakkee 65 jaar of ouder. In combinatie met een sterke groei van mensen met meerdere chronische aandoeningen leidt dit tot een toenemende zorgvraag. Tegelijkertijd ondervinden we een toenemende druk op het welzijns-, woon- en zorgaanbod. Op Goeree-Overflakkee ondervinden de sectoren welzijn en zorg nu al een krapte op de arbeidsmarkt. Iets wat de komende jaren alleen maar meer toeneemt door de vergrijzing. Kortom, uitdagingen die snel op ons afkomen en die maken dat we nu gezamenlijk in actie moeten komen. Daarom is Ergotherapie Oostflakkee betrokken bij het project “toekomstbestendig leven” van Paulina.nu.