Logo

Naar hoofdpagina

Wijst u de juiste richting
TOEGANKELIJK
BETROKKEN
DESKUNDIG
hulp

Dementie

Ergotherapeuten adviseren en begeleiden bij barrieres in dagelijkse activiteiten. Ze denken mee over de keuze en verdeling van activiteiten in de dag en geven voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen. Ze leveren erg zinvolle hulp en helpen mensen langer en gezonder thuis te blijven wonen met behoud van zelfstandigheid en waardigheid.

Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op de wensen van de client. De ergotherapeut gaat dus na wat de client belangrijk vindt en inventariseert de bestaande problematiek. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut, de wijkverpleging of andere betrokkenen zoals mantelzorgers.

Als alles duidelijk is maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de situatie en de vraag van de client. Hierbij worden doelen voor de toekomst opgesteld en nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon- en werkomgeving nodig.