Logo

Naar hoofdpagina

Wijst u de juiste richting
TOEGANKELIJK
BETROKKEN
DESKUNDIG
hulp

Wat is ergotherapie

Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk of ten gevolge van dementie. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo helpen ergotherapeuten mensen van jong tot oud. Van reumatische klachten tot dementie. Van chronische pijn en/of vermoeidheid tot een nieuwe heup of knie.

Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of op het werk.

Ellen adviseert en begeleidt bij barrieres in dagelijkse activiteiten. Ze denkt mee over de keuze en verdeling van activiteiten in de dag en geeft voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen.

Speciale aandacht vanuit Ergotherapie Oostflakkee:

Oncologie netwerk

Wanneer u te maken krijgt met kanker kan dit problemen geven zoals pijn, vermoeidheid, conditieverlies, bewegingsbeperkingen en cognitieve beperkingen. Deze hebben een grote impact op het dagelijks leven. Het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten zoals zorgen voor uw gezin, werk, huishouden en hobby's kunnen hierdoor moeilijk worden. In alle fases van deze ziekte kan ergotherapie helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren, zowel voor u als voor uw naasten. Dus zowel in de curatieve fase, tijdens de herstelperiode, in de terminale fase of in het palliatieve stadium kan ergotherapie u van dienst zijn.

Enkele voorbeelden zijn:
- Coachen in energieverdeling bij beperkte belastbaarheid; het met minder energie leren uitvoeren van een activiteit; en het op gestructureerde wijze leren opbouwen van de belastbaarheid over de dag.
- Adviseren bij praktische problemen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, gebruikmakend van o.a. ergonomie & aanpassingen / hulpmiddelen.
- Begeleiden bij de aanvraag van (omgevings)aanpassingen & voorzieningen.
- Hulp bij werkhervatting.

Maar ook:
- Bieden van comfort (lighouding / zithouding)
- Voorkomen van complicaties (decubituspreventie)
- Advies en ondersteunen (mantel)zorg op het gebied van fysieke belasting in bijvoorbeeld verzorging & transfers

Ergotherapie Oostflakkee is aangesloten bij oncologie netwerk Goeree Overflakkee. Dit is een multidisciplinair netwerk waarin nauw wordt samengewerkt. Korte lijntjes tussen verschillende behandelaren zijn belangrijk en komen de behandeling ten goede.

Handtherapie en spalken

Artrose is een van de veel voorkomende hand- en pols aandoeningen. Vaak wordt er gezegd; daar is niks aan te doen. Onderstaande therapieën kunnen een positief effect op artrose hebben en het leven een stuk aangenamer maken. Ook bij aandoeningen als carpaal tunnel syndroom, triggerfinger, M. Quervain, M. Dupuytren, verschillende fracturen en peesletsels kunnen met onderstaande therapieën goede resultaten bereikt worden.

- Oefentherapie
Met oefentherapie wordt het functioneren van de hand verbeterd. De oefentherapie kan bestaan uit spierversterkende oefeningen, zodat de hand beter gaan functioneren. Bij een peesletsel of fractuur is het uitvoeren van een oefening belangrijk om het herstel goed te laten verlopen en bijvoorbeeld verklevingen van weefsel te voorkomen.

- Functionele training
Oefeningen in de dagelijkse activiteiten, dat is de kracht van ergotherapie. Dit kan gebruikt worden binnen de oefentherapie; oefeningen worden in dagelijkse handelingen geïntegreerd. Maar vaak is een bepaalde activiteit ook een specifieke hulpvraag van een patiënt. De ergotherapeut werkt samen met de patiënt in kleine stapjes naar het uitvoeren van de activiteit toe.

- Hulpmiddelen
In sommige gevallen is het uitvoeren van een bepaalde activiteit op de normale manier (tijdelijk) niet meer mogelijk. Hulpmiddelen zijn dan een uitkomst. Ook bij de gewricht beschermende principes (deze adviseren we aan mensen met artrose/reuma) en andere lifestyle adviezen gerelateerd aan hand/polsklachten komen vaak hulpmiddelen om de hoek kijken. Ergotherapie Oostflakkee adviseert hierin en verkoopt ook hulpmiddelen.

- Spalken
Ergotherapie Oostflakkee levert maatwerk spalken. Specifiek voor de klacht / hulpvraag wordt een spalk met het juiste materiaal en op de juiste maat gemaakt.

Valpreventie

Met het ouder worden neemt ons uithoudingsvermogen af, vermindert onze spiermassa en reageren we wat trager. Hierdoor neemt de kans op vallen toe. De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulpbehandelingen en de hoge directe medische kosten. Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. In Nederland maakt iedere vijf minuten een 65-plusser een val waardoor hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet.

Omdat een val dus grote gevolgen heeft en voorkomen altijd beter is dan genezen, besteedt Ergotherapie Oostflakkee veel aandacht aan valpreventie. Dit kan individueel, tijdens de behandeling. Denk dan aan adviezen om uw (woon)omgeving veiliger te maken, maar ook het inzicht cre?ren in welke factoren nog meer met vallen te maken (o.a. medicatie en visus).

Daarnaast biedt Ergotherapie Oostflakkee de cursus "zicht op evenwicht" aan (in groepsverband, maar ook individueel mogelijk). U leert in de cursus:
- Minder bezorgd te worden om te vallen
- Uw kans op vallen te verminderen
- Meer te gaan bewegen
- Optimaal gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden
- Uw dagelijkse bezigheden stapsgewijs weer op te pakken
- Praktische tips om risico's op vallen te verminderen