Logo Naar voorpagina

Wijst u de juiste richting


Ellen van Rossum

Aangenaam. Ik ben Ellen van Rossum, ergotherapeute. Geboren en getogen op Goeree Overflakkee. Daarom vind ik het extra speciaal om hier mijn eigen praktijk te starten en een bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg op dit mooie eiland. Ik ken de weg, de taal en de mentaliteit.

Wat ik zo leuk vind aan mijn vak is dat ik mensen kan helpen om de zelfredzaamheid in het dagelijks leven te vergroten. Dit maakt mijn werkzaamheden heel divers, waardoor geen dag hetzelfde is. Ik vind het belangrijk de client centraal te stellen in het geheel, maar ook de (sociale) omgeving wordt zeker niet vergeten.

Vaak kom ik op huisbezoek om het bestaande probleem in de omgeving van de client te kunnen observeren en een oplossing op maat te bieden.

Ellen

Opleiding en ervaring

In 2014 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam voor de HBO opleiding ergotherapie. Sindsdien heb ik een brede werkervaring opgedaan in meerdere verpleeghuizen in Rotterdam. Momenteel werk ik naast mijn praktijk ook nog in de (geriatrische) revalidatie.

Een aanvullende cursus die ik heb gedaan is de AMPS (Assessment of Motor and Process Skills). Dit is een gestandaardiseerd en gevalideerd observatie instrument waarmee de ergotherapeut het functioneren van een client in alledaagse taken kan beoordelen. Hierdoor worden de sterke en zwakke vaardigheden duidelijk en wordt inzichtelijk waarom een client problemen heeft met alledaagse taken. Vanuit hier volgt dan een advies of een oplossing.

Verder heb ik de cursus 'client gericht werken' gevolgd, waarbij het intake instrument COPM hoort. Hiermee worden de door de client ervaren handelingsproblemen geinventariseerd.